Det er en økende interesse for mat med alternative kvaliteter. Men hva menes med kvalitet? Kan kvalitet måles? En ny studie viser hvordan begrepet ?kvalitet? konstrueres.

Det er en økende interesse for mat med alternative kvaliteter. Men hva menes med kvalitet? Kan kvalitet måles? En ny studie viser hvordan begrepet ?kvalitet? konstrueres.

De siste årene er stadig mer spesialmat kommet på markedet. Betegnelsene er mange: økologisk mat, lokal og regional mat, tradisjonsmat, håndverkslaget mat, småskala mat, nisjeprodukter, korte verdikjeder og sein mat. Maten blir markedsført som å ha alternative kvaliteter i forhold til konvensjonell og standardisert mat. 

Kvalitet er subjektiv
Noen tekniske matkvaliteter kan riktignok måles, men selv slike fysiske og tekniske sider ved maten er konstruksjoner. Hva som er trygg mat eller ikke-helseskadelig mat er også svært omdiskutert.

Nye funn viser at hvordan produktet blir presentert og markedsført kan knyttes til kvalitet. Blir det presentert for forbrukerne som økologisk eller som et håndverksprodukt? Eller blir stedet produktet kommer fra vektlagt? Opplevelsen og fortellingen er blitt vel så viktig som hvordan maten smaker og om den blir regnet som trygg. Kvaliteten bestemmes altså i møtet mellom forbruker og produsent.

Bygdeforsker Egil Petter Stræte mener at en mer utvidet forståelsen av kvalitet kan bidra til mer mangfold i næringa ved at det blir lettere å identifisere flere og nye kvaliteter ved mat. 

Stræte (og Terry Marsden) har studert bedriftene Rørosmeieriet og Rachel?s Organic Dairy i Wales. Funnene ble nylig publisert i artikkelen ?Exploring Dimensions of Qualities in Food? i boka Between the Local and the Global ? Confronting Complexity in the Contemporary Agri-food sector. Les mer.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.