Hvordan er forholdet mellom kunnskapens overførbarhet og maktstrukturer i kunnskapssamfunnet? Dette er et essensielt spørsmål i Jostein Vik's doktorgradsavhandling.

I situasjoner hvor kunnskap er mobil og lett overførbar er gjerne maktstrukturene flate. Det motsatte gjelder situasjoner hvor kunnskap er låst til aktører eller bruksområder. I slike situasjoner er maktstrukturene gjerne hierarkiske og rigide. 

Dette er noen av resultatene i doktoravhandlingen ?Knowledge, Mobility and Configurations of power: an Asset Specificity Perspective om Power in the Knowledge Society.? som presenteres torsdag den 14. desember. 

I avhandlingen belyser forsker Jostein Vik hvordan kunnskapsoverføring påvirker maktforhold i kunnskapssamfunnet. I arbeidet har han gjennomgått forskjellige tilnærminger til makt og kategorisert kunnskapsformer ut fra grad av mobilitet. Vik har gjennomført flere typer empiriske analyser: Han har analysert sammenhengen mellom kunnskapsmobilitet og et organisasjonsmessig regimeskifte i en kunnskapsbedrift. Videre har han gjennomført en analyse av lands avhengighet av immobile innsatsfaktorer på den ene siden og type politisk regime på den andre siden. 

Vik har også gjennomført en institusjonell analyse av hvordan internasjonale institusjoner regulerer kunnskapsmobilitet. Hovedkonklusjonene i analysene er at det synes å være en generell sammenheng mellom kunnskapsmobilitet og flate organisasjonsstrukturer. 

Disputasen er torsdag den 14. desember kl. 13.15

Prøveforelesningen er samme dag kl 10.15

Kontakt 
Jostein Vik
Forsker
Tlf. 90 92 59 17

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.