Kreative mennesker er i stand til å skape nye verdier ut fra ?ingenting?, og de evner muligheter uansett hvor de snur seg. Passer denne beskrivelsen på trønderske bønder?

Ved å ta den trønderske bonden i nærmere øyesyn, skal Bygdeforskning både beskrive omfanget av, og forklare ulike bønders tilpasninger til den nye landbruksbaserte tjenesteproduksjonen. Forskerne skal identifisere ulike bønder som driver næringsvirksomhet med basis i gården og familiens ressurser, men som likevel ligger utenfor det vi tradisjonelt forstår som ?vanlig landbruksaktivitet?. 

Omfang og kjennetegn for landbruksbasert tjenesteproduksjon skal kartlegges, og det samme skal faktorer som forklarer framveksten av disse. Et av målene er å analysere i hvilken grad vekst i tjenesteproduksjonen går på bekostning av den tradisjonelle gårdsdrifta. 

Utgangspunktet for prosjektet er en hypotese om at bønder er en av de mest kreative yrkesgrupper vi finner i dag. Prosjektet søker med andre ord å utfordre forståelsen som den amerikanske professoren Richard Florida har skapt om at de mest kreative personene jobber innen felt som data, arkitektur, kunst, design – altså høyt utdannede personer bosatt i storbyen. 

Bakgrunnen for det nye forskningsprosjektet er resultater fra kunnskapsbasen ?Trender i norsk landbruk?, som er en omfattende spørreundersøkelse Bygdeforskning gjennomfører annethvert år. Undersøkelsen fra 2006 viser at nesten 60 prosent av gårdbrukerne driver annen næringsvirksomhet ved siden av det tradisjonelle landbruket. Dette ?mangesysleriet? består av alt fra brøyting til opplevelsesturisme, og gir et utvidet bilde av hva det vil si å være bonde. 

Prosjektet utføres på oppdrag fra landbruksavdelingene i de to trøndelagsfylkene.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.