En stor del av den norske befolkningen reiser på tvers av kommunegrenser og tilbringer stadig mer tid i sine fritidsboliger. De symbolske grensene mellom by og bygd, mellom hjemsted og fritidsbolig utfordres og endres. Et nytt prosjekt skal se på hvilke utfordringer og muligheter den økte fritidsmobiliteten skaper.

Utgangspunktet for prosjektet er den utvidede mobiliteten i fritida som for en stor del av den norske befolkningen innebærer reiser på tvers av kommunegrenser. Samtidig utviskes og utfordres symbolske grenser mellom by og bygd, mellom hjemsted og fritidsbolig. 

Formålet med prosjektet er å skaffe kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter denne mobiliteten innebærer for perifere kommuner med tanke på offentlig tjenesteyting, arbeidsmarkeder og arealbruk. Videre er forskerne interessert i å kartlegge lokale strategier for involvering og deltakelse av fritidsbefolkningen. Målet er å se på hvordan det kan utformes former for medvirkning som tar hensyn til den nye mobiliteten.

Bygdeforskning har i samarbeid med Agderforskning fått tildelt prosjektmidler fra Norges forskningsråd innenfor programmet: ?Demokrati, styring og regionalitet?. Prosjektet som skal gå fram til utgangen av 2010 har tittelen ?Conceptions of centre and periphery and the transforming power of mobility?.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.