Den siste norske kjønnsbastionen er på mange måter mangelen på kvinner i ledende stillinger og i styrerom. Nå skal forskere fra Bygdeforskning og NTNU se nærmere på dette. Målet med prosjektet er å få en bedre forståelse av kjønn i lederskap og innovasjon.

Vi har et prinsipielt objektivt syn på kjønn i Norge. Men, vi henger likevel etter når det gjelder andelen kvinner i ledende stillinger (spesielt innenfor innovasjon og økonomi), og i de fleste styrerom: Kvinner er godt representert i arbeidslivet og mange har ledende posisjoner i det politiske liv, men når vi ser på andelen kvinner i høyere posisjoner i næringslivet, er andelen fortsatt lav. 

Prosjektet ?Kvinner i styrerom? består av tre tverrfaglige prosjekter som relateres til denne ?kjønns-utfordringen?. De tre prosjektene har rot i kjønnsforskning, sosiologi og kulturforskning.
Forskerne skal jobbe med problemstillinger knyttet til implementeringen av lov om jevn kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskaper (ASA) i Norge, hvor det er et krav om minst 40 prosent av hvert kjønn. 

Aktuelle spørsmål er: 

– Blir kulturelle forståelser av likestilling mellom kvinner og menn reprodusert eller endret ved krav om lik representasjon? 

– Finnes en hegemonisk beslutningskultur i norsk næringsliv, og hvis så ? vil denne endres når kvinner inntar flere posisjoner i styrene? 

Målet med denne samarbeidsstudien er å bidra til en bedre forståelse av kjønn i lederskap. Forskerne skal jobbe med problemstillinger knyttet til implementeringen av kjønn og seksualitet i ?høyere? verv og posisjoner. De skal blant annet se på endringsprosessene i forhold til dette. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk senter for bygdeforsknig, Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT), NTNU og Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. 

Den engelske tittelen er Power and Privilege, Meaning and Management – Gender in the Board Room. 

Kontakt
Forsker
Hilde Bjørkhaug
Tlf. 73 59 17 81
E-post 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.