Bygdeforskning har fått i oppdrag å evaluere regjeringens småsamfunnssatsing.

Evalueringen er et såkalt ?følgeforskningsprosjekt?, noe som innebærer at Bygdeforskning blir en aktiv medspiller i småsamfunnssatsingens utviklingsfase. Forskerne skal følge prosjektet fram til 2010 – og målet med evalueringen er å gjøre kunnskap og erfaringer fra uvikling av småsamfunn tilgjengelig for relevante aktører. 

Småsamfunnssatsingen
Regjeringens Småsamfunnssatsing retter seg mot en rekke utsatte kommuner og lokalsamfunn i Norge. Målet er å etablere gode tjenester og velferdstilbud, skape attraktive lokalsamfunn og grobunn for næringsutvikling. Satsingen innebærer blant annet støtteordninger rettet mot pilotprosjekter og utviklingsprosjekter i småsamfunn. 

Omfattende følgeforskningsprosjekt
Bygdeforsknings følgeforskningsprosjekt består av flere deler: Forskerne skal blant annet utvikle arbeidsmodeller for lokalt utviklingsarbeid, og de skal etablere ?læringsarenaer? hvor forskningsresultater vil kunne tas i bruk umiddelbart. Bygdeforskning skal også fungere som veiledere og diskusjonspartnere for småsamfunnssatsingens pilotprosjekter ? og om det er behov for det, vil forskerne også foreslå endringer som kan gi en bedre gjennomføring og måloppnåelse for hvert enkeltprosjekt. 

Bygdeforskning skal også bidra til å etablere et nettsted om og for småsamfunnsutvikling, og presentere faglig innhold til en rekke seminarer og workshops, samt utforme håndbøker for prosjektledere og forvaltningen innenfor temaet. 

Forskerne skal i tillegg samarbeide med det nye Kompetansesenteret for distriktsutvikling når det opprettes, og bidra til at erfaringer fra prosjektet overføres til senteret. 

?Følgeevaluering av småsamfunnssatsingen? er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). 

Les om småsamfunnssatsingen hos KRD

Kontakt
Egil Petter Stræte
Prosjektleder
Tlf: 73 59 24 04
E-post 

Frank Egil Holm
Forsker
Tlf: 73 59 89 69
E-post 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.