Velkommen til det første av flere åpne seminar i regi av Norsk senter for bygdeforskning. Forsker Katrina Rønningen åpner seminarserien med et skråblikk på multifunksjonalitet som begrep. Seminaret er åpent for alle. Tid: 21.september kl. 13.00 Sted: Bygdeforskning

Landbrukets multifunksjonelle rolle har blitt fokusert i WTO forhandlingene, spesielt har Norge vært en pådriver. Begrepsmessig kan det delvis sees som en videreføring av kulturlandskapsbegrepet og bærekraftighetsbegrepet, politisk dreier det seg om å sikre legitimering for fortsatte jordbruksoverføringer (i Norge erstatter det til dels de tradisjonelle fem jordbrukspolitiske målene?).

Begrepet er lite fengende, mange ønsker seg noe ‘nytt’ (- igjen!). Men både ideologisk, politisk og i vitenskapelig sammenheng er det sannsynligvis mer aktuelt enn noensinne, og er i ferd med å bli
brukt aktivt i globaliseringsdebatten knyttet til tredje verden, ‘indigeneous issues’, food sovereignty, kultur og identitet, og landbrukets og det rurales rolle generelt. Samtidig benyttes begrepet her hjemme i en samrøre knytta til ‘diversification’ .

Forvirra? Møt opp og hør om Rønningen greier å nøste opp dette!

Katrina Rønningen er forsker ved Norsk senter for bygdeforskning. Hun har vært prosjektleder for flere forskningsprosjekt knyttet til kulturlandskap, landbrukspolitikk og landbrukets multifunksjonelle
rolle. For tida leder hun det femårige strategiske instituttprogrammet “Naturressurser og lokal utvikling i skogs- og fjellbygdene – mellom marginalisering, kommersialisering og vern”

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.