Hvordan fungerer dagens rekrutterings- og sysselsettingssystem i fiskeflåten? Foregår rekrutteringen gjennom sosiale nettverk, eller finnes arbeidskraften ute i markedet?

Det er nå mer enn 30 år siden sysselsettingssystemet i den norske fiskeflåten ble inngående studert. I høst vil derfor Bygdeforskning, i samarbeid med Senter for Marin Ressursforvaltning (MAREMA) ved Norges fiskerihøgskole, kartlegge rekrutterings- og sysselsettingsutfordringer i fiskeflåten.

I løpet av de neste ukene gjennomføres telefonintervju med fiskere og fiskeribåteiere i hele landet, og spørsmålene vil dreie seg om rekrutterings og sysselsettingsforholdene i bransjen. Det er NORFAKTA i Trondheim som skal gjennomføre telefonintervjuene, og problemstillinger og spørsmål i prosjektet er utviklet i dialog med fiskerinæringa. 

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond, og ledes av førsteamanuensis Jahn Petter Johnsen ved Norges fiskerihøgskole. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.