I kommuner hvor landbruket har en mindre markert rolle er det mer sannsynlig at konsesjonssøknader innvilges uten krav om boplikt, enn i "landbrukskommuner".

Kommuner med et sterkt Frp er mest liberale i praktiseringen av boplikten, mens Sp- og SV- kommuner er de mest restriktive. Undersøkelsen bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå, og det er kontrollert for en rekke variabler som kan påvirke praktiseringen av boplikten. Rapporten er en del av et større forskningsprosjekt om bopliktens virkning, som er finansiert av Forskningsmidler over jordbruksavtalen. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.