Drømmen om et småbruk lever blant mange nordmenn. I MMIs monitorundersøkelse i 2005 svarte hele 27 % av de spurte at de var svært, ganske eller litt interessert i å kjøpe et småbruk. Bygdeforskere har sett nærmere på hvem det er som ønsker å kjøpe et småbruk og hva de planlegger å bruke eiendommen til. Funnene ble presentert på en bygdesosiologikonferanse i Nederland i august og er nå publisert.

De som er interesserte i å kjøpe et småbruk kan deles i tre grupper. Det er de som ønsker å både drive og bo på gården, de som ønsker å bruke småbruket som bolig og de som ønsker å bruke det som fritidsbolig. Den gruppen som ønsker et småbruk som fritidsbolig utgjør en fjerdedel av de interesserte, mens de andre to gruppene er omtrent like store.

Det er først og fremst bygdefolk som kan tenke seg å kjøpe småbruk for å drive landbruk. Byfolk er mer interessert i å kjøpe et småbruk for å bruke det som fritidsbolig.

Det er de som ønsker å drive småbruket som skiller seg klarest ut. De er mer opptatt av landbruks- og distriktspolitikken enn de andre gruppene, de er unge og de har ofte barn. Denne gruppen kan bidra til å vitalisere landbruket, blant annet ved at nye generasjoner blir introdusert for næringen.

De som ønsker å kjøpe et småbruk kun til bolig, er en mer sammensatt gruppe. Den består av folk i alle aldersgrupper og livsfaser. De representerer et sosialt og kulturelt mangfold som kan være viktig for bygdesamfunnet.
Byfolk er mest interessert i å kjøpe et småbruk som fritidseiendom. Disse ligner på de øvrige som har fritidsboliger i distriktene. I tillegg til å være interessert i friluftsliv ønsker de også god plass, vakre omgivelser og stillhet.

Paperet har fått navnet “The Dream of a Small-holding”, og forskerne som står bak er Arild Blekesaune, Marit S. Haugen og Mariann Villa.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.