Småbedrifter som jobber med bygdeturisme kan samarbeide for å få til innovasjon. Samarbeidsmåtene er imidlertid ulike.

Dette kommer fram i et nytt notat, ?Samarbeid om innovasjon mellom småbedrifter i norsk bygdeturisme ? en forstudie.?

Samarbeid mellom småbedrifter gjør det mulig å utvikle næringsaktivitet fra noe som i utgangspunktet ikke er så attraktivt i reiselivssammenheng. For å få til dette kreves god kjennskap til de grunnleggende ressursene som inngår i attraksjonen, som for eksempel mat, kultur eller landskap. For å få til samarbeid er blant annet sosialt entreprenørskap viktig. 

I forstudien er det sett nærmere på selskapene Natur & Fritid, Den Gyldne Omvei og Gardmillom.

Notatet er en del av en forstudie til et større forskningsprosjekt om ?Innovasjon i små reiselivsbedrifter i distriktene – hvordan organisere og samarbeide for forbedringer og vekst?? Formålet med prosjektet er å utvikle mer kunnskap om reiselivsbedriftenes forhold til innovasjon og organisering.

Notatet er skrevet av Martin Rønningen fra Høgskolen i Lillehammer, Gunn-Turid Kvam og Egil Petter Stræte, begge fra Norsk senter for bygdeforskning.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.