Prosjektet ?Vekststrategier for lokale matbedrifter? skal bidra til å øke verdiskapningen av lokale og regionale matsatsinger.

Lokal mat er matprodukter som kan knyttes til et bestemt sted eller region, basert på kvaliteter som for eksempel tradisjon, lokal produksjon og foredling, særegen smak , eller spesielle historier knyttet til maten. Hovedmålet med prosjektet ?Vekststrategier for lokale matbedrifter? er å få økt kunnskap om hvordan vekststrategier i denne bransjen kan styrkes. Dette er blant annet nyttig for at mikrobedrifter skal kunne vokse til små og mellomstore bedrifter og/eller samarbeide for å få større leveransekraft og mer slagkraftig markedsføring.

Prosjektet har både en kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Innledningsvis skal det gjennomføres en landsomfattende spørreskjemaundersøkelse rettet mot spesialiserte matbedrifter for å finne ut om de har vekstambisjoner og utfordringer knyttet til dette. Forskerne skal så se nærmere på sju virksomheter som enten har vokst eller som er i en vekstprosess og som har ulike strategier for vekst. De sju casene er Helle slakteri, Lokalmat BA, Lierne Fisk, Rørosmat AS, en meieribedrift, Aronmat og Ek-Gårdspakkeri. Her blir ulike strategier, utfordringer og krav knyttet til ulike vekststrategier studert. 

På bakgrunn av resultatene vil forskerne foreslå tiltak til hvordan støtteapparatet bedre kan bidra til utvikling og vekst blant spesialiserte matbedrifter. Forskerne skal også se på forbedringspotensialet for bedrifter, myndigheter og støtteapparatet. Dette vil ha overføringsverdi til bedrifter også i andre deler av landet der man satser på utvikling og vekst i lokale matbedrifter.

Prosjektet har en egen referansegruppe som består av representanter fra Tine, Innovasjon Norge, Oi!Trøndersk Mat og Drikke, KSL Matmerk, Valdres Matforum, Fylkesmannens Landbruksavdelingen i henholdsvis Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Oppland. Det er også to internasjonale samarbeidspartnere på prosjektet: 
Management School and Economics, University of Edinburgh i Storbritania og Food Marketing Economist, MTT-Economic Research, Agrifood Research I Finland.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.