Bygdeforsknings Karoline Daugstad deltok som opponent under en disputas i Roskilde, Danmark. Avhandlingen tok for seg etableringen av nasjonalparker i Danmark, noe som er et helt nytt fenomen i dansk sammenheng.

Disputasen fant sted på Roskilde Universitetssenter 28. februar, hvor stipendiat Hans Peter Hansen forsvarte sin avhandling “Demokrati og naturforvaltning. En kritisk sociologisk-historisk analyse af
nationalparkudviklingen i Danmark”. Han tok for seg det som kalles ?borgermedvirkning?; Hvordan befolkningen som ?berøres? av nasjonalparker trekkes inn i forvaltningen av de vernede områdene.

– I Norge har vi hatt nasjonalparker siden tidlig på 1960-tallet, og i dag er det stort fokus på lokal medvirkning ? både i etableringen og forvaltningen av vernede områder. Det var svært interessant å sammenligne slike verneprosesser i Danmark hvor dette er så nytt, sier Daugstad. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.