Med et fornuftig og aktivt eierskap bidrar skogeierne til å løse noen av samfunnets viktigste mål, både for vår egen og kommende generasjoner, skriver Gro Follo og Reidar Almås i en kronikk i Aftenposten 6. mars. Forskerne mener at mål som større verdiskaping, økt binding av CO2 og opprettholdt biologisk mangfold bare kan nås dersom samfunnet kommer i dialog med hele bredden av skogeiere her i landet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.