For at viktige problemstillinger omkring likestilling fortsatt skal studeres i jord- og skogbruk, er det viktig at også de næringsspesifikke programmene i Norges forskningsråd etterspør kjønnsperspektiv, skriver Bjørkhaug, Follo og Heggem i en kronikk i Nationen.

I dagens kronikk i Nationen stiller flere av våre forskere spørsmål ved hvor langt arbeidet med å nå likestilling i landbruket har kommet, Kjønnsforskere ved Bygdeforskning har gjennom tiår fulgt utviklingen i landbruket og har gjennom sine forskningsresultater dannet grunnlag for – og deltatt i debatt om kvinners stilling i landbruket. 

Noen relevante prosjekt ved Bygdeforskning:
Makt og mening i næringslivet -kjønnsrelaterte endringer i næringslivskulturer 2007-2010.

Forvaltningsaktive skogeiere: Kvinners utforming og utøvelse av forvalterrollen i relieff til menns 2002-2008.

Rekruttering til landbruket ? Et spørsmål om landbrukets rekrutter eller rekruttenes landbruk.
Norges forskningsråd, 2003-2006.

Kvinner i landbruket. Tilpasning til eller utfordring av en etablert mannlig driftskultur.
Norges forskningsråd, 2003-2006.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.