Forskningsrådet ved Areal- og treprogrammet og Jordbruksavtalepartene har innvilget midler til et prosjekt ved Bygdeforskning hvor en skal analysere forsyningskjeder for bioenergi i ulike regioner og finne faktorer for videre utvikling. Partnere i prosjektet er blant annet Høgskolen i Hedmark, ALLSKOG, Møre og Romsdal Fylke og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Prosjektets tittel er "Analyse av forsyningskjeder for bioenergi og faktorer for utvikling i ulike regioner".

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.