Bygdeforskning skal i dette forprosjektet analysere muligheter og flaskehalser for å bedre samhandlinga innafor skognæringa. Det skal utarbeides en beskrivelse av utviklingstrekk i infrastruktur, konkurranseforhold og samhandling innenfor skognæringa, og en skisse av utfordringer denne næringa står ovenfor. Prosjektet er finansiert av Namdal Skogselskap og Skogselskapet i Trøndelag. Forprosjektet skal avsluttes i løpet av 2008.

Oppdragsgiver: Namdal Skogselskap og Skogselskapet i Trøndelag 
Prosjektleder: Jostein Vik 
Kontaktperson(er): Reidar Almås Gro Follo 

Økonomisk internasjonalisering og nasjonale politiske reformer har omforma skognæringas institusjonelle rammeverk. Samtidig er det et stort behov ? på grunn av de store utfordringene knyttet til miljø og klima, og av distriktspolitiske og økonomiske grunner ? for økt aktivitet i skogen og for en videreutvikling av skognæringa. 
Det skal utvikles en større nasjonal studie av samhandling og innflytelse i skognæringa med tanke på å avdekke flaskehalser og muligheter for den videre utvikling av en av Norges viktigste næringer.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.