Trender i norsk landbruk 2008 er nylig gjennomført, og en første analyse av datamaterialet viser en meget stor økning i andelen bønder som forventer en positiv utvikling i inntekten fra gårdsdrifta. Det er nær tre ganger så mange bønder som tror at inntekten vil gå i en positiv retning i 2008, enn det var i 2006. For første gang er det flere bønder som forventer en positiv utvikling, enn som forventer en negativ inntektsutvikling.

Norsk senter for bygdeforskning har siden 2002 ?tatt tempen? på norsk landbruk gjennom undersøkelsen Trender i norsk landbruk. Undersøkelsen kartlegger ulike økono­miske, sosiale og kulturelle forhold i norsk landbruk, med vekt på bøndenes subjektive vurderinger ? blant annet deres vurderinger av den økonomiske situasjonen. Trender i norsk landbruk 2008 er nylig gjennomført, og en første analyse av datamaterialet viser en meget stor økning i andelen bønder som forventer en positiv utvikling i inntekten fra gårdsdrifta. 

I 2006 var det 13.2 prosent som trodde på en positiv utvikling av inntekten fra gårdsbruket de kommende fem årene, to år senere er denne andelen økt til 36.3 prosent. Samtidig ser vi at andelen som tror at inntekten vil gå i en negativ retning er redusert fra 56.1 prosent i 2006 til 22.7 prosent i 2008.

I notatet er det i tillegg foretatt analyser av bøndenes oppfatning av hvordan inntekten fra gårdsdrifta har utviklet seg de senere årene, hvordan de vurderer utviklingen av husstandens totale økonomiske situasjon, i hvilke planer bøndene har for investeringer og endringer i produksjonen og deres syn på ulike forhold knyttet til jordbruksoppgjøret og innretningen på produksjonstøtte. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.