Distriktsbasert reiseliv, lokal mat og kultur omsetter for mellom 55 og 75 milliarder kroner årlig. Dette er anslått til å utgjøre 40 prosent av den totale omsetningen på landsbasis.

Reiseliv, kultur og lokal mat er satsingsområder for myndighetene for å fremme næring og sysselsetting i distriktene. Det har vært uklart hvilken betydning disse næringene har for den totale omsetningen og for reiselivsnæringen i Norge. Bygdeforskning har nå sett på hvilken økonomisk betydning disse distriktsbaserte næringene utgjør. Rapporten viser at det er en betydelig næringsvirksomhet i distriktene, vokse og utvikle seg gjennom produktforbedringer og samarbeid mellom de tre næringene.

Utviklingen henger imidlertid sammen med eksterne faktorer, og særlig hvor stort markedet vil bli. 

Funnene viser at reiseliv, lokal mat og kultur omsetter for mellom 135 og 190 milliarder kroner årlig på landsbasis. Antall sysselsatte ligger mellom 165 000 og 225 000 personer. Den delen av omsetningen som genereres i distriktene er trolig mellom 55 og 75 milliarder kroner, og disse næringene sysselsetter mellom 75 000 til 100.000 personer. 

Flere funn fra undersøkelsen: 

? Reiseliv i distriktene omsetter for minst 35 milliarder kroner. Dette utgjør 37 prosent av reiselivsomsetningen på landsbasis. 

? Omtrent 60 000 personer er sysselsatt innenfor distriktsbasert reiseliv.

? Små matforedlingsbedrifter i distriktene omsetter for omtrent 11 milliarder kroner i året. På landsbasis er den totale omsetningen 15 milliarder.

? Gårdsturisme omsetter for nærmere én milliard kroner i året, fordelt på 2500 årsverk

? Gårdsmatvirksomhet omsetter for 370 millioner kroner årlig, fordelt på nærmere 1000 årsverk

Bakgrunnsmateriale for undersøkelsen har vært næringsstatistikken til Statistisk sentralbyrå, Trendundersøkelsen i landbruket (Norsk senter for bygdeforskning), en medlemsundersøkelse fra Norsk Bygdeturisme og Gardsmat og en undersøkelse blant medlemmer i Norsk Kulturarv. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.