Et nytt notat viser at det i 2007 var 27 000 arbeidsinnvandrere fordelt på 8 900 gårdsbruk. Arbeidsinnvandrerne sto for om lag 10 prosent av jordbrukets totale arbeidsinnsats i 2007, mot ca 4 prosent i 2003. Bruk av utenlandsk arbeidskraft er fortsatt mest vanlig i planteproduksjon, men andre produksjoner som melkeproduksjon og skogsdrift kommer etter. Notatet viser også at andelen norske bønder som aksepterer lønnsmessig forskjellsbehandling mellom utenlandsk og norsk innleid arbeidskraft synker. Resultatene som presenteres i notatet baserer seg på undersøkelsen ?Trender i norsk landbruk? for årene 2004, 2006 og 2008.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.