Befolkningen i Norge er blitt langt mer positive til at det brukes penger over statsbudsjettet til norsk landbruk. Hensynet til miljø, ressurser og bevaring av matvareproduksjonen har fått økt vektlegging. Dette kommer fram i et nytt notat fra Bygeforskning, som baserer seg på tall fra Norsk Monitor.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.