Boka ?Den nye bygda? gir ein situasjonsrapport frå den norske bygda, og er meint som eit oppspel til debatt og nye analysar.

Det står strid om den norske bygda, korleis den skal bli oppfatta og korleis den skal utvikle seg. Denne kampen om bygdenes sjel, spelar seg ut på ei rekkje felt; i økonomien, i politikken, i kulturlivet og i media. I denne boka presenterer 23 samfunnsvitarar sine analysar av noen sentrale utfordringanr som dei norske bygdesamfunna står framfor. Bidraga spenner over eit vidt felt, med utgangspunkt i tre tematiske innfallsvinklar: Endringar i bygdenes næringsliv, bygda sett frå ulike livsstils- og identitetsperspektiv, og dei kjønna aspekta knytt til dagens norske bygdesamfunn. Til saman gir artiklane ein oppdatert situasjonsrapport frå den norske bygda, empirisk så vel som teoretisk. 

Bokprosjektet markerer avslutninga på det strategiske instituttprogrammet ?Bygder mellom ruralt og urbant ? et helhetlig perspektiv på endringsprosesser?, finansiert av Norges forskningsråd.

?Den nye bygda? er redigert av Reidar Almås, Marit S. Haugen, Johan Fredrik Rye og Mariann Villa, og gis ut på Tapir Akademisk Forlag. 

Innhold:

1. Omstridde bygder
Reidar Almås, Marit S. Haugen, Johan Fredrik Rye og Mariann Villa

2. Brokete bygdebilete ? om små bygder med store image Jostein Vik og Mariann Villa

3. Hippe eller harry musikkfestivaler på bygda? Forhandlinger om populærkulturelle hierarkier
Arve Hjelseth og Oddveig Storstad

4. Det nasjonale i det globale. Nasjonale, lokale og rurale symboler i markedsføringen av mat 
Oddveig Storstad

5. Like barn leker best? Om mannlige bønders holdninger til kvinner i landbruket
Maja Farstad og Reidun Heggem

6. Rural maskulinitet i endring
Berit Brandth og Marit S. Haugen

7. Den nye ulvebygda. Det store rovdyrets symbolske betydning
Olve Krange og Ketil Skogen

8. Idyllisk eller kjedeleg? Slik ungdom ser bygda
Marit S. Haugen og Mariann Villa

9. Flertydige bilder og ambivalent tilhørighet
Agnete Wiborg

10. Jentene frå Ulvik, Jondal og Hornindal
Kåre Heggen

11. Fra bygd til by: Hvordan går det med utflytterne i byen?
Johan Fredrik Rye

12. Sosial dumping eller sosial jumping? Utenlandsk arbeidskraft i norsk landbruk
Johan Fredrik Rye

13. Agrobusiness-bygda in spe? Landbrukets samdrifter i lys av identitet og generasjon
Kjersti Melberg og Anett Bjelland

14. Fra melkefjøs til gårdsturisme. Fleksible bønder på en ny arena
Berit Brandth og Marit S. Haugen

15. Bonde og turistentreprenør, en god kombinasjon?
Marit S. Haugen og Jostein Vik

16. Lokalsamfunnet ? infrastruktur eller kulisse for fisketurisme? 
Kristin Berg Nordstrand og Jahn Petter Johnsen

17. Inderøy og Valdres: Ulike veier til regional utvikling
Gunn-Turid Kvam

18. Bærekraftige fjellbygder? Noen framtidsbilder
Katrina Rønningen

19. Bygdedyret og elgen ? ei stiavhengig analyse av næringsutvikling i elgskogen
Bjørn Egil Flø

20. Desintegrert bygdeutvikling? Utvikling nedanfrå i ei usikker verd
Mark Shucksmith

21. Frå Permanens til Endring. Ein alternativ bygdeutviklingsmodell med utgangspunkt i Heraklit sine 2500 år gamle tankar
Dag Jørund Lønning

22. Norsk landbruk i eit generasjonsperspektiv
Reidar Almås

Boka kan bestilles direkte gjennom forlaget på telefon 73 59 32 10. Se også www.tapirforlag.no eller last ned bestillingsseddel: 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.