I en kronikk i Nationen 26. mai har Reidar Almås tatt for seg flere utviklingstrekk i internasjonal matproduksjon: "Blir årets jordbruksavtale ståande, der meir av bondens inntekt skal takast inn frå marknaden, vil det bety ein svekking av den linja som har gjort det mogeleg å oppretthalde eit mangesidig norsk landbruk. Denne trenden vil bli forsterka av stigande matprisar på versmarknaden og tiltak mot klimakrisa. Skal vi stå fast på målsettinga om eit berekraftig landbruk, trengst ein ny jordbrukspolitikk for i ei ny tid."

Les kronikken her

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.