Professor Reidar Almås er blitt valgt som president i IRSA, den internasjonale foreningen for verdens bygdesosiologer. og tok over vervet på organisasjonens tolvte kongress i Seoul, Sør-Korea 10. juli

Almås skal lede IRSA i perioden 2008 ? 2012 og tiltrer stillingen under den tolvte verdenskongressen i bygdesosiologi, som arrangeres i Sør-Korea i juli. Dette blir en spennende utfordring, sier Almås, som blant annet vil legge vekt på å gjøre organisasjonens medlemmer mer synlig i debatten om klima, matpriser og landbrukspolitikk. 

IRSA ble grunnlagt i 1976 og arrangerer en verdenskongress hvert fjerde år. Her møtes bygdeforskere fra hele verden for å presentere sine forskningsresultater. I 2004 ble IRSAs ellevte verdenskongress arrangert i Trondheim, med Bygdeforskning som vertskap for 570 deltagere.

IRSA har to hovedoppgaver: organisasjonen skal bygge opp bygdesosiologi som fag, og de skal bidra til livskvalitet og en positiv utvikling i verdens bygder. 

Presidentens oppgaver er blant annet å representere organisasjonen utad og å lede arbeidet med å velge arena for verdenskongressen, som går på omgang mellom medlemsorganisasjonene. 
IRSA har fem medlemsforeninger, der den nordamerikanske er størst og eldst (fra 1937) med 800 medlemmer. Den europeiske medlemsforeningen ESRS (grunnlagt 1957 i Oslo), med vel 300 medlemmer, har eget tidsskrift (Sociologia Ruralis) og arrangerer egne kongresser annethvert år. 

Reidar Almås (65) er utdannet sosiolog fra Universitetet i Bergen og ble dr. philos i 1980 med en avhandling om samdrift i landbruket. Almås har publisert en rekke bøker, blant andre Norsk jordbruk – det nye hamskiftet (1977), Bygdesosiologi (1985), Bygdeutvikling (1995) og Norges landbrukshistorie (2002). Han er professor i bygdesosiologi og regionalpolitikk ved NTNU i Trondheim, der han siden 1982 har bygd opp Norsk senter for bygdeforskning. Almås gikk av som daglig leder høsten 2007. 
Almås har gjennom sin karriere blitt en av landets mest markante samfunndebattanter innen bygdespørsmål, og med sin faglige kreativitet og styrke har han også markert seg sterkt internasjonalt.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.