Bygdeforskning er en av flere faglige bidragsytere på landbruksmessen Agrisjå, som arrangeres i Stjørdal 14. ? 17.august. Bygdeforskerne som deltar er Jostein Vik og Oddveig Storstad.

Agrisjå – ?årets fagmesse for landbruket? – omfatter en stor landbruksmesse, i tillegg til en faglig del med blant annet foredrag og debatter. Bygdeforskning er en av flere faglige bidragsytere under landbruksmessa. 

Forsker Jostein Vik holder foredraget ?Samdrift: Strategisk planlegging – fleksible løsninger?. Her vil han presentere samdrift som en organisasjonsform som favner ulike individuelle tilpasningsstrategier til et stadig mer krevende landbruk. Funnene stammer fra et større forskningsprosjekt om samdrift i melkeproduksjonen.
Tid: Fredag 15.august kl. 13.00 ? 13.20
Sted: Møterommet 

Oddveig Storstad har analysert nye data fra Trender i norsk landbruk 2008 for å se på hvilke strategier ulike grupper av bønder legger opp til for å kompensere for manglende inntekter fra tradisjonell landbruksdrift. Dette presenterer hun i foredraget ?Når inntekten fra landbruket ikke strekker til ? hva gjør bonden da??
Tid: Fredag 15. august 15.00-15.30
Sted: Møterommet

Fullstendig program for Agrisjå 2008

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.