Hvordan fungerer egentlig kjønnene i et styrerom og hvordan oppfattes kvinner og menn i maktposisjoner?

Under seminaret ?Makt og mening ? ledelse og forståelser av kjønn? vil innledere med bakgrunn fra journalistikk, styrearbeid og forskning reflektere over spørsmål når det gjelder mangelen på kvinner i ledende posisjoner innenfor økonomi, innovasjon og næringsliv. 
Seminaret er også ment å være en arena for diskusjon og inspirasjon, og formålet er like mye å finne frem til de gode spørsmålene, som å finne de ?riktige? svarene. Det er derfor avsatt tid til debatt etter hvert innlegg. 

Tid og sted: 30.september kl 12.15-16.00, Dragvoll, auditorium D131.

Påmelding: 
E-post til post@ruralis.no innen 25. september 2008

For nærmere opplysninger:

Forsker Hilde Bjørkhaug, Norsk senter for bygdeforskning
E-post: hilde.bjorkhaug@ruralis.no 
Telefon: 73591781

Stipendiat Siri Øyslebø Sørensen, Institutt for tverrfaglige kulturstudier 
E-post: siri.oyslebo.sorensen@hf.ntnu.no 
Telefon: 73591782 

Program

12.15 ? 12.20 Velkommen 
Agnes Bolsø, førsteamanuensis, Institutt for tverrfaglige kulturstudier

12.20- 12.45 Endring i fordeling ? endring i forestillinger?
Siri Øyslebø Sørensen, stipendiat ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier

12.45-13.15 Maktspillet i næringslivsjournalistikken ? spiller kjønn en rolle?
Grete Holstad, journalist i Adresseavisen 

13.15-13.45 (For) få kvinner på lufta!
Erik Skarrud, nyhetsleder i NRK

13.45-14.00 Pause (m kaffe/påfyll)

14.00 ? 14.30 Styrearbeid i Norge ? er vi virkelig verdensmester i likestilling?
Ole Birger Giæver, advokat i Giæver Hegle & Co DA

14.30 ? 15.00 Erfaringer fra styreverv og ledelse
Anne Kathrine Slungård, markedsdirektør i Entra Eiendom AS 

15.00- 15.30 Slips eller skjørt ? oppfatter vi dem likt?
Toril Aalberg, førsteamanuensis i statsvitenskap og mediesosiologi, NTNU

15.30 ? 16.00 Avsluttende diskusjon og oppsummering

Om innlederne

Agnes Bolsø er førsteamanuensis ved institutt for tverrfaglige kulturstudier, senter for kjønnsforskning. Bolsø leder prosjektet ?Makt og mening i næringslivet? (Power and Privilege, Meaning and Management – Gender in the Boardroom). 

Siri Øyslebø Sørensen er stipendiat ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Arbeidet hennes inngår i prosjektet ?Makt og mening i næringslivet? og tar utgangspunkt i innføring av kjønnskvotering til bedriftsstyrer som empirisk case. 

Grete Holstad er journalist i Adresseavisen, hvor hun har vært i ti år. Hun har blant annet jobbet som leder for næringslivsavdelingen. Holstad har tidligere arbeidet hos blant andre Bergens Tidende, Bergensavisen og Arbeideravisa.

Erik Skarrud er nyhetsleder i NRK Trøndelag. Han er også tilknyttet prosjektet “Synlige kvinner”, som skal bidra til at kvinnelige ledere bruker media aktivt og i større grad blir synlige i mediebildet.

Ole Birger Giæver er advokat i advokatfirmaet Giæver Hegle & Co DA. Han innehar en rekke styre- og styrelederverv. I tillegg er Giæver Republikken Latvias honorære Konsul i Trondheim.

Anne Kathrine Slungård jobber som markedsdirektør i Entra Eiendom AS. Hun har erfaring fra styreverv i større norske bedrifter og er i tillegg leder i flere styrer. Slungård har også vært leder for valgkomitéarbeid. 

Toril Aalberg er førsteamanuensis i statsvitenskap og mediesosiologi ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Aalberg har lang erfaring fra forskning på opinionsdanning, politisk kommunikasjon og valg.

Seminaret arrangeres av forskerteamet bak prosjektet ?Makt og mening i næringslivet?. Dette er et prosjektsamarbeid mellom Norsk senter for bygdeforskning, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU og Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, FRISAM og HF-fakultetet, NTNU. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.