57 prosent av norske fiskebåteiere tror det økonomiske resultatet fra virksomheten vil bli bedre de kommende fem år, og både mannskap og båteiere er enige om at de vil anbefale fiskeri som levevei for andre. På kort sikt er det lite som tyder på at fiskerinæringa står overfor et rekrutteringsproblem.

Dette kommer fram i en ny rapport om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske utarbeidet av Norges fiskerihøgskole/Universitetet i Tromsø og Norsk senter for bygdeforskning. Rapporten viser at få båteiere rapporterer om rekrutteringsproblemer i dag. Kun en av ti båteiere rapporterer at de har hatt problemer med rekruttering av mannskap. Samtidig svarer størsteparten av de aktive fiskerne at de trur at de er aktive fiskere om fem år. Hvis reduksjonen av antall fartøy i fiskeflåten fortsetter, så tilsier det at vi ikke kan forvente rekrutteringsproblemer i næringa i nær framtid. 

Lokal og global rekruttering
Rekrutteringen til fiskerinæringen skjer fortsatt i stor grad ved nettverksrekruttering gjennom familie, lokalsamfunn og yrkesnettverk. Sjøl om inntekt og inntjening er viktige forhold i fiskerinæringa, så har fortsatt sosiokulturelle faktorer stor betydning i fiskeriene. Følgelig er nettverksbasert rekruttering foreløpig ikke erstattet av markedsmekanismer i forhold til lønnsomhet, tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft. 
I tillegg viser rapporten at andelen utenlandsk arbeidskraft vil øke i årene framover. Hver femte båteier har hatt utenlandske arbeidere som arbeidskraft, mens nær 70 prosent av fiskebåteierne oppgir at det er svært sannsynlig at de vil rekruttere utenlandske fiskere i årene som kommer. 
I forhold til frafall fra yrket så er forhold knyttet til arbeidstid, fritid og arbeidsmiljø viktige årsaker til at folk har sluttet. 

Variasjon og mangfold
Undersøkelsen viser at det er variasjon og mangfold i fiskerinæringa. En rekrutterings- og sysselsettingspolitikk for fiskerinæringa må ta hensyn til mangfoldet og at utfordringene i framtida kan være forskjellige fra i dag. Det sterke innslaget av nettverksrekruttering indikerer også at tiltakene ikke bare bør være rettet mot individene, men at de også bør orientere seg mot å sikre at fiskerimiljøene, uansett hvilken form de vil ha i framtida, fortsetter å eksistere som interesseskapende og lærende miljøer.

Om rapporten
Rapporten er en del av forskningsprosjektet ?Networks or markets: The recruitment challenge in future fisheries and marine industries?, finansiert av Norges forskningsråd og Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). 
Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Norges fiskerihøgskole/Universitetet i Tromsø og Norsk senter for bygdeforskning. Førsteamanuensis Jahn Petter Johnsen ved Norges fiskerihøgskole er prosjektleder, mens forsker Jostein Vik er ansvarlig for den delen av arbeidet som utføres ved Bygdeforskning. 

Last ned rapporten her: 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.