Sveriges tidligere statsminister gjester Trondheim i forbindelse med seminaret ?Matvarekrise: Globale årsaker ? rettferdige løsninger?. Bygdeforskning har i samarbeid med FN-sambandet, NTNU og landbruksorganisasjonene tatt initiativ til seminaret, som arrangeres på verdens matvaredag, 16. oktober.

Tema for seminaret er knyttet til prisstigningen på både mat og energi på verdensmarkedet det siste året. Foredragsholderne vil også belyse de omfattende klimamessige utfordringene vi står overfor ? og hvilke konsekvenser dette har og vil få for verdenssamfunnet. 

Tid: Torsdag 16. oktober kl. 9:30 – 16:00 
Sted: NOVA kinosenter, Liv Ullmannssalen

Frist for påmelding: fredag 10. oktober

Påmelding via e-post til prodec@svt.ntnu.no (merk e-posten ?Verdens matvaredag?) eller på telefon: 73 52 63 60 

Gratis adgang – enkel servering

Innledere og tema 

Göran Persson, bonde og tidligere statsminister i Sverige
“Mat og energi fra samme fat”

Rune Skarstein, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsøkonomi, NTNU og Kari Redse Håskjold, melkebonde og styremedlem i Nortura vil begge komme med 
kommentarer til Perssons innlegg.

Stein W. Bie, forsker ved Noragric
“Er det mulig å produsere mer mat i den 3. verden?”

Helga Stavrum Opheim, gårdbruker
“Den lokale matprodusentens ståsted”

Helene Bank, styremedlem i Attack
“Er frihandel løysinga på matvarekrisa?”

Christian Anton Smedshaug, rådgiver i Norges Bondelag
“Frihandel-perspektivet”

Paneldiskusjon m/innlederne

Ordstyrer er Professor Reidar Almås, NTNU og Norsk senter for bygdeforskning

Arrangører for dagseminaret er FN-sambandet Trøndelag, Norsk senter for bygdeforskning, NTNU – Program for utviklingssamabeid, Norges Bondelag, Norsk bonde- og Småbrukarlag og Utenriksdepartementet. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.