Nær 300 personer fylte Liv Ullmannsalen i NOVA kinosenter da Bygdeforskning, sammen med FN-sambandet, NTNU og landbruksorganisasjonene inviterte til konferanse på verdens matvaredag 16. oktober. Sju innledere, med Göran Persson i spissen, satte søkelys på temaet ?Verdens matvarekrise: Globale årsaker ? ?rettferdige? løsninger??

Konferansens hovedinnleder, Sveriges tidligere statsminister og bonde Göran Persson, brukte sine 70 minutter til å trekke fram det han ser som de største utfordringer i arbeidet med å løse klimakrisen. Han poengterte spesielt behovet for mer politikk.

-Markedet er en ussel herre, men en utmerket tjener. Det er politikken og borgernes engasjement som kan snu den negative klimautviklingen, ikke markedet, påpekte Persson som mener at dagens klimautfordringer krever en snarlig omlegging av FN.

-Dagens sikkerhetsråd er dannet med utgangspunkt i situasjonen etter 2. verdenskrig og må reformeres om klimaproblemene skal kunne løses. 

Göran Persson var også opptatt at landbrukets rolle i dagens klimakrise og var spesielt opptatt av et strengt jordvern og muligheten for landbruket som energiprodusent.

-En av de største uutnyttede energikildene vi har i dag er restprodukter fra jordbruket, men frykten er at oljeprisen blir for lav slik at alternativ energi ikke lenger er økonomisk lønnsomt, sa Persson blant annet.

De andre innlederne fulgte opp temaet knyttet til klimakrisen og verdens matvaresituasjon:

Rune Skarstein, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsøkonomi, NTNU og Kari Redse Håskjold, melkebonde og styremedlem i Nortura kommenterte Perssons innlegg.

Stein W. Bie, forsker ved Noragric: “Er det mulig å produsere mer mat i den 3. verden?”

Helga Stavrum Opheim, gårdbruker: “Den lokale matprodusentens ståsted”

Helene Bank, styremedlem i Attack: “Er frihandel løysinga på matvarekrisa?”

Christian Anton Smedshaug, rådgiver i Norges Bondelag: “Frihandel-perspektivet” 

Dagen ble avsluttet med en paneldebatt. Konferansens tema engasjerte opplagt det delvis ungdommelige publikum. Debattens ordstyrer professor Reidar Almås hadde fått inn hele 18 spørsmål fra salen til innlederne, som utgjorde panelet. 

Les Nationen og Adresseavisens dekning av konferansen her:

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.