Egil Petter Stræte er ansatt som ny direktør ved Bygdeforskning i en treårig åremålstilling med virkning fra 2. oktober. Stræte har arbeidet ved Bygdeforskning siden 1993, og har de siste seks månedene vært fungerende direktør ved sentret.

– Bygdeforskning har en spesiell oppgave innenfor samfunnsforskningen ved å løfte fram bygderelaterte spørsmål. Vår jobb er å få fram kunnskap som grunnlag for videre samfunnsutvikling. Jeg ser fram til å arbeide sammen med en dyktig stab på Dragvoll, sier Bygdeforsknings nyansatte direktør. 

Egil Petter Stræte (46) har bred forskningskompetanse og har publisert en rekke artikler i tidsskrifter og bøker gjennom flere år. Han har i tillegg betydelig erfaring med organisasjonsarbeid og har hatt flere lederposisjoner ved Bygdeforskning (leder for Gruppen for matvarekjeden, nestleder og forskningsleder). Den nyansatte direktøren er utdannet agronom fra Mære landbruksskole og er sivilagronom (cand.agric) fra Norges landbrukshøgskole (nå UMB). I 2006 avla han sin doktorgrad (dr.polit) i økonomisk geografi ved NTNU. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.