Sammen med Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Bioforsk skal Bygdeforskning studere samfunnsmessige effekter av økologisk jordbruk i Norge. Prosjektet er treårig (2008-2010) og er finansiert av Norges forskningsråd.

Prosjektet har som hovedmål å generere ny innsikt og kunnskap om samfunnseffekter av økologisk jordbruk i Norge. 

Med utgangspunkt i hovedmålet har prosjektet følgende delmål:
? Belyse, både på nasjonalt og lokalt nivå, forskjeller i samfunns- og miljøeffekter mellom økologiske og konvensjonelle driftssystemer
? Gjennom analyser av casegardsbruk med hhv. mjølke- og kornproduksjon foreta samfunnsmessige vurderinger av ulike driftssystemer
? Publisere resultater og innsikt til nytte for de som arbeider med å utforme politiske rammevilkår for landbruksnæringa, inkludert utviklingstiltak innen økologisk jordbruk

Resultatene av prosjektet vil komme direkte til nytte for gardbrukere, forbrukere, rådgivere, og vil videre bidra med vesentlig informasjon for politiske og forvaltningsmessige tiltak og beslutninger.

I tillegg til NILF og Bioforsk er Forskningssenter Foulum i Danmark, University of Vermont, USA, og The Macaulay Institut, Storbritannia samarbeidspartnere i prosjektet. NILF er leder for prosjektet. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.