Over 80 prosent av nisjematbedriftene i Norge har ambisjoner om å vokse. Av disse er det 65 prosent som sier at det er svært eller ganske aktuelt å satse på økt salg til dagligvaremarkedet som en strategi for vekst. Forskerne frykter en slik strategi fordi små nisjeprodusenter har lite å stille opp med i kampen om oppmerksomhet i butikkene.

Resultater fra en spørreundersøkelse gjennomført ved Bygdeforskning våren 2008 viser at det viktigste målet for vekst er å skape nye arbeidsplasser. Bedriftene ser økt markedsmulighet først og fremst i det markedet hvor de allerede er etablert, noe som for de fleste gjelder det lokale og regionale markedet. I tillegg til økt salg til dagligvaremarkedet er det også over 60 prosent der det er svært eller ganske aktuelt å utvikle nye kundegrupper innenfor institusjon og storhusholdning. 21 prosent sier at det er svært aktuelt å utvide til et nasjonalt marked. 

Finansiering oppleves som en av de viktigste barrieren for vekst. 32 prosent oppgir dette som en stor barriere. Det å finne gode distribusjonsløsninger og tilgang på kompetent arbeidskraft blir oppgitt som i stor grad barriere av 28 prosent av produsentene. Når det gjelder behov for rådgivning for å oppnå ønsket vekst, svarer 32 prosent at de har et stort behov for rådgivning innen feltet merkevarebygging og profilering. Videre svarer 30 prosent markedsføring og salg og det å finne gode distribusjonsløsninger som områder der det er et stort behov for rådgivning.

Om undersøkelsen
Av de bedriftene som ønsker vekst har omtrent like mange kvinner som menn besvart spørreskjemaet. Videre er 45 prosent av de som ønsker vekst og har svart, tilflytter til stedet. Nærmere 60 prosent av bedriftene driver gårdforedling, mens 70 prosent svarer at de har inntekt fra annet arbeid enn matforedlingsvirksomheten. De fleste bedriftene er etablert mellom 2000 og 2005 og har fra ett årsverk til rundt fire. Av bedriftene som ønsker vekst svarer 70 prosent at de enten går med overskudd eller i balanse. Produktene som tilbys dekker et vidt spekter, og 40 prosent har helt eller delvis økologisk produksjon. 

Målet med den nettbaserte spørreundersøkelsen var å få økt kunnskap om hvilke ambisjoner små nisjematprodusenter har i forhold til vekst, samt strategier for vekst og barrierer. Populasjonen ble definert til små og mellomstore bedrifter som produserer og foredler lokal og regional mat etablert etter 1990 med 10 ansatte eller mindre. Vi kom frem til en populasjon på 839 matbedrifter hvor 34,9 prosent besvarte spørreskjemaet. 

Undersøkelsen utgjør en del av prosjektet ?Vekststrategier for lokal matbedrifter? som pågår ved Bygdeforskning i tidsrommet 2008-2010. Hovedmålet med prosjektet er å bidra til økt verdiskapning i lokal matbedrifter ved å fremskaffe ny kunnskap om betingelser for vekst og ulike vekststrategier, og hvordan industrien kan løse utfordringer i ulike vekstfaser. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, Fondet for forskningsavgift, Fylkesmannens landbruksavdeling i Nord- og Sør Trøndelag samt Oppland, Tine, Valdre Matforum og Oi Trøndersk Mat og Drikke. 

Les hele rapporten her:

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.