De siste 15 årene har det vært en jevn økning i andelen som har besøkt et gårdsturismeanlegg. I 2007 svarte 7 prosent at de besøkte en bondegård som tar imot turister siste sommerferie. Det er en fordobling siden 1991.

Blant de besøkende er det flere kvinner enn menn, et flertall barnefamilier og flere eldre enn yngre. Et interessant funn er at i perioden 1991-2007 var det størst økning i besøkende blant de unge mellom 15 og 25 år. Det var ingen statistisk signifikant forskjell i interesse mellom bygdefolk og byfolk.

Analysen viser at det fortsatt er en økende interesse for bondegårdsferie. Hele 10 prosent sier at de i stor grad er interessert i en bondegårdsferie neste sommer, mens ytterligere 20 prosent sier de er litt interessert. En av konklusjonene er at det ser ut til å være en voksende etterspørsel etter gårdsturisme¬opplevelser og at det er nye kundegrupper. Økt etterspørsel i de siste tiårene kan delvis tilskrives et voksende og mer variert tilbud, bedre markedsføring og økt tilgjengelighet. 

Disse funnene ble presentert på en nordisk reiselivskonferanse på Lillehammer i september av bygdeforskerne Arild Blekesaune, Berit Brandth og Marit S. Haugen, og inngår som en del av et forskningsprosjekt om naturbasert gårdsturisme. Dataene som denne undersøkelsen bygger på er fra Synovate Norsk Monitor i perioden 1991-2007. 

Prosjektet Naturbasert gårdsturisme (?Nature-based farm tourism ? the importance of hosting in the experience economy?) er finansiert av Norges forskningsråd, Forskningsmidler over jordbruksavtalen, Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, SpareBank1-SMN og Norsk Bygdeturisme og Gardsmat (NBG).

Les hele paperet her:

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.