Hvorfor skjer vanskjøtsel av dyr i norsk landbruk og hva kan gjøres for å forbygge at slike dyretragedier skjer? Dette er problemstillinger som Bygdeforskning skal se nærmere på i et forprosjekt.

Hovedmålsetningen med forprosjektet er å gi en samfunnsvitenskapelig basert begynnende redegjørelse for hva som leder til dyretragedier i landbruket. Prosjektet skal munne ut i mer nyanserte og utdypende problemstillinger på temaet dyretragedier i landbruket. Videre skal det innhentes erfaringer fra bønder som selv har/har hatt dyrevanskjøtsel eller nesten-vanskjøtsel, til disse bøndenes nære sosiale og landbruksfaglige nettverk.

Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene over jordbruksavtalen og Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.