I tre oppslag i fagtidsskriftet Norsk Skogbruk snakker Gro Follo skogbruket frem slik hun som antropolog griper det norske skogbruket. Hun viser at skogbruket for personlige skogeiere kan romme en motivasjon og tilknytning til skogen som er svært variert.

Dette igjen angår både virkeliggjøringen av det nasjonalpolitiske ønsket om skogens bidrag i klimasammenheng, bevaring av biologisk mangfold og verdiskaping, arbeidet som gjøres i Ministerkonferansen for beskyttelse av Europas skoger (MCPFE), samt for International Family Forestry Alliance (IFFA) sitt ?The Invisible Forest Project? som søker å gjøre blant annet ikke-industrielle skogeiere mer synlig. Videre hevder Follo at det er nødvendig å synliggjøre skogbruket bedre ved å ?snakke det frem? på basis av data fra skogbrukets levde virkelighet. Dette fordi det finnes fremstillinger av moderne, vestlig skogbruk som på tynt empirisk grunnlag presenterer en unyansert og da negativ forståelse av dette skogbruket.

Oppslagene i Norsk Skogbruk baserer seg på Follos doktorgradsavhandling, og er en popularisering av deler av den. Avhandlingen ?Den norske familieskogbruket, dets kvinnelige og mannlige skogeiere, forvaltningsaktivitet ? og metaforiske forbindelser? kan du lese/laste ned gratis her.

De tre oppslagene og Gro Follos doktorgradsavhandling kan du lese her:

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.