Bygdeforskning skal se nærmere på hvordan landbrukspar løser utfordringene som er knyttet til ekteskap, samboerskap og samlivsbrudd i landbruket.

I en tid preget av individualisering og frigjøring fra tradisjon og vaner foregår det en omfattende familieendringsprosess i Norge og den vestlige verden. Økning i samboerskap og flere skilsmisser og samlivsbrudd er synlige eksempler på disse endringene. 

I landbruket kan et samlivsbrudd bety store utfordringer. Det dreier seg ikke bare om kjærlighet som tar slutt, men også om helt spesielle rammebetingelser og næringsinteresser. Endringene reiser til dels kompliserte problemstillinger som det hittil har vært lite fokus på, både fra myndigheter og forskere.

Hovedmålet med prosjektet “Kjærlighet i landbruket ? en risikosport?
Ekteskap, samboerskap og skilsmisser i landbruket” er å øke kunnskapen om hvorvidt parene etablerer avtaler som regulerer deres formuesforhold, og hva som skjer i tilfelle samlivsbrudd.

Forskerteamet tar blant annet sikte på å: 

? Kartlegge sivilstatus blant norske bønder (andel gifte, samboende og
skilte) og undersøke om det er forskjeller blant par på større og mindre bruk, i ulike aldersgrupper etc.
? Kartlegge hvor vanlig det er blant gifte og samboende å opprette ektepakt eller samboerkontrakt 
? Kartlegge innholdet i ektepakter og samboerkontrakter, og svare på hvordan kontraktene/avtalene avspeiler og sikrer individuelle rettigheter kontra hensynet til “gårdens beste”.
? Undersøke hvilken posisjon den “tilgiftede” har på gården, og om det er forskjeller mellom kvinner og menn.
? Undersøke hvilke konsekvenser en skilsmisse/samlivsbrudd får for de involverte og hvilke vurderinger som legges til grunn for skilsmisseoppgjøret.

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd og midler fra Jordbruksavtalen

Les Nationens omtale av prosjektet her:

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.