Etter at staten i flere tiår har forsøkt å detaljstyre fiskerinæringa ovenfra og ned, er dette i ferd med å endres. Staten har inntatt en ny rolle, samtidig som fiskerne har fått større styringsansvar. Det viser ny forskning.

– Resultatet har blitt at fiskerinæringen er endret fra å være en næring som ble oppfattet som nærmest ustyrlig til å bli det motsatte, sier førsteamanuensis Jahn Petter Johnsen, som har en bistilling som seniorforsker ved Bygdeforskning. 

Johnsen som har ledet forskningsprosjektet The Coming of the Cyborg fish hvor forskere ved Norges Fiskerihøgskole (UiT), Bygdeforskning i Trondheim og Memorial Universitetet på Newfoundland i Canada har undersøkt hvordan innføring av fiskeriresssurforvaltning har endret fiskerinæringa. 

Gjennom 1970 og -80 åra var det mange forsøk på å styre utviklinga i fiskerinæringa i forhold til målsettinger om bosetting, lønnsomhet og fordeling, men det var først da ressursforvaltning ble en møteplass mellom forvaltere, forskere og fiskere i 1990-åra at styring ble mulig. 

– Da fiskerne aksepterte at ressursene måtte forvaltes, kunne staten overlate flere av fordelingsoppgavene til fiskerne og deres organisasjoner. Etter hvert har deltakerne i fiskerisystemet blitt vevd mer og mer sammen. Fiskere, havforskere og forvaltere er i ferd med å utvikle felles kunnskapsbase, arbeids- og kommunikasjonsformer og referanserammer. Disse prosessene gjør det meningsfullt å betrakte fiskerisystemet som organisatorisk, økonomisk, sosialt og kulturelt klarerere avgrenset fra resten av samfunnet. Slik sett blir fiskerisystemet mer og mer selvregulerende eller kybernetisk, sier, Jahn Petter Johnsen.

Forskningsprosjektet
I fem artikler i siste nummer av tidsskriftet MAST (Maritime Studies) beskriver forskerne med eksempler fra Newfoundland og Norge hvordan styringen og organiseringa av norske og kanadiske fiskerier er endret, fra ustyrlige næringsaktører, via mislykket sentralisert målstyrt detaljregulering, med et sterkt skille mellom havforskere, forvaltere og fiskere fram til det mer og mer kybernetisk organiserte høstingssystemet vi ser avtegne seg i dag med tettere samhandling mellom fiskere, havforskere og forvaltere. 

Forskerne spår at det i framtida kommer til å bli enda viktigere med tettere samhandling mellom de som styrer og de som styres. 

Mer informasjon om forskningsprosjektet finner du på MASTshjemmeside

Kilde: Pressemelding fra Universitetet i Tromsø, 23.6.09

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.