iKyst er et forskningsprosjekt for integrert kystsoneutvikling. Målet er å utvikle kunnskap og metoder til bruk for helhetlig planlegging, forvaltning og næringsutvikling i kystsonen.

Konfliktene knyttet til kystsonen og tilknyttede havområder øker, både nasjonalt og internasjonalt. I Norge konkurrerer nye aktiviteter som turisme, rekreasjon, oppdrett og nye former for energiproduksjon med tradisjonell bruk av arealer og ressurser. For at nye aktiviteter kan utvikles parallelt med tradisjonelle næringer er det derfor nødvendig å planlegge bruken av områdene på en demokratisk, oversiktlig og effektiv måte. 

iKyst er et tverrvitenskaplig prosjekt, hvor både samfunnsvitere, økonomer, biologer og teknologer skal samarbeide om å utvikle et rammeverk for bærekraftig utvikling i kystsonen. 
Gjennom en systemisk tilnærming vil forskerne fokusere på tre områder: Trøndelagskysten, Vestfjorden og Altafjorden ? som alle er komplekse med hensyn til berørte grupper, aktører, interesser og konflikt. Kystsoneforvaltningen i disse områdene gir utfordringer av miljømessig, sosiokulturell og økonomisk karakter. 

Bygdeforsknings samarbeidspartnere i prosjektet er Norges Fiskerihøgskole/Universitetet i Tromsø (prosjektleder), NORUT Tromsø, NGU, NINA, NIBR, Sintef Fiskeri og havbruk, NTNU Samfunnsforskning, Trondhjem biologiske stasjon NTNU, Fiskarlaget Midt-Norge, Fiskeridirektoratet region Trøndelag, Havforskningsinstituttet Tromsø, Nofima Marin, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fiskeri- og landbruksnæringens landsforening og Kysten er klar ? Kystkommunene i Trøndelag. 

Norges forskningsråd finansierer prosjektet. 

Se prosjektets hjemmeside: www.ikyst.no

Se prosjektets hjemmeside

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.