De menneskelige ressursene spiller en viktig rolle for besøkende på gårdsanlegg, og vertskapet er utslagsgivende for hvor fornøyde gjestene er, viser en ny rapport fra Bygdeforskning.

Resultatene fra undersøkelsen ?Besøkende på gårdsanlegg? viser at 76 prosent av de spurte mener at vertskapet er svært viktig for hvor fornøyde de er med oppholdet. Samtidig fremheves maten og fasilitetene som viktige faktorer, og i tillegg kommer selve konseptet som tilbys (de ulike aktivitetene,og opplevelsene). 

Om rapporten
Rapporten inneholder resultatene fra en undersøkelse gjort blant norske og utenlandske gjester på sju norske gårdsturismebedrifter sommeren 2008. Sju ulike gårdsturismebedrifter er representert: fisketurismegården, opplevelsesgården, tradisjonsgården, økogården, feriegården, naturgården og fjellgården. 
Målet med undersøkelsen er å si noe om hvem gjestene er, bakgrunn for besøket, hvilke faktorer som har betydning for at et opphold skal være vellykket og hvilke forventninger og erfaringer gjestene har. 

Andre funn:
Ferie er den klart viktigste grunnen for besøk ved en gårdsturismebedrift, dernest private selskap, overnatting, kurs og konferanser. 
For de fleste gjestene dreier det seg om relativt korte opphold: den største gruppen (36 prosent) oppgir at de har 2-3 overnattinger. 
Gjester fra byen har noe lengre opphold enn gjester fra bygda.
Utenlandske gjester har også relativt korte besøk: to av tre oppgir at de er på stedet mindre enn to netter.
Bare halvparten av besøkende på gårdsanlegg mener det er viktig at det fortsatt er drift på gården. 
Beliggenhet er viktig for mange besøkende, og særlig de utenlandske gjestene oppgir at dette var viktigste grunn for at de valgte besøk på et gårdsanlegg. 
Prisen på tilbudet er viktigere for gjester fra byen og for utlendinger, enn for gjester fra bygda. 
Viktigste kilde til informasjon om stedet er anbefaling fra venner og bekjente.
97 prosent av de besøkende svarer at de ville anbefalt stedet til andre.

Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet ?Naturbasert gårdsturisme?. Hovedmålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om utfordringer og muligheter som ligger i naturbasert gårdsturisme slik at en kan styrke utvikling og verdiskaping på en bærekraftig måte, både med hensyn til naturressurser og menneskelige ressurser. 
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bygdeforskning, Berit Brandth, NTNU og Britt Kramvig, NORUT. 
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Forskningsmidler over jordbruksavtalen, Sparebank1 SMN og HANEN. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.