På grunn av økt aktivitet ved Bygdeforskning er det nå ansatt fire nye forskere: Jostein Brobakk, Frode Flemsæter, Katrina Brown og Brit Logstein.

Katrina Brown (34) skal bidra til å utvikle forskning innenfor naturressursforvaltning, allmenning, rettigheter og bruk/vern-problematikk. Brown, fra Macaulay Institute i Skottland, er utdannet geograf. Hun er prisbelønt for sitt nybrottsarbeid innen metodeutvikling i forskning på rekreasjon og friluftsliv. Brown er ansatt i bistilling som forsker II, og vil det nærmeste året dele sin forskningstid mellom Bygdeforskning og Geografisk institutt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Jostein Brobakk (39) er ansatt som doktorgradsstipendiat på prosjektet “Landbrukspolitikk og klimakrise?, hvor målet er å undersøke hvordan landbrukspolitikken i vårt og andre land blir endret på grunn av langsiktig stigende matpriser og klimakrisen. 
Brobakk er utdannet statsviter fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han kommer fra stillingen som spesialkonsulent/rådgiver ved St.Olavs Hospital HF, Enhet for samhandling. 

Frode Flemsæter (34) er ansatt som forsker og vil arbeide i skjæringsfeltet mellom natur og samfunn, med forholdet mellom arealbruk, eierskap og eiendomsrettigheter som spesialområde, i tillegg til bruk/vern – problematikk. 
Flemsæter er utdannet geograf fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har tidligere jobbet som arealplanlegger i Ullensaker kommune og som rådgiver og forsker ved Norsk institutt for skog og landskap. Han er i ferd med å fullføre en doktorgrad som tar for seg praktiseringen av eierskap til norske småbruk, og viktigheten av å ta hensyn til de sosiale og emosjonelle eiendomsrelasjoner når ulike politiske og juridiske virkemiddel skal utformes. 

Brit Logstein (28) er engasjert i en rekke prosjekter ved Bygdeforskning, blant annet ?Kompetanseutredning HMS i landbruket?. Hun har en mastergrad i helsefremmende arbeid fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet med prosjekt rettet mot unge utflyttere i Frosta kommune. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.