Dr Rob Burton fra New Zealand er engasjert ved Bygdeforskning. Han skal blant annet arbeide med prosjektene ?Landbrukspolitikk og klimakrise (AGRIPOL)? og ?Naturressurser og næringsutvikling i skogs- og fjellbygdene ? mellom marginalisering, kommersialisering og vern?.

Rob Burtons hovedforskningsfelt er innenfor landbrukspolitikk og miljøtiltak i landbruket. Han har spesielt forsket på landbrukets situasjon i upland areas (tilsvarende skogs- og fjellbygder) i Storbritannia i forhold til disse områdenes betydning som fellesgodeprodusent. Burton har studert tema som sosial kapital, bønders beslutningstaking og melkeprodusenters forståelse av dyrevelferd. 

En av hans mest kjente publikasjoner er en kritikk av resultatene av miljø- og kulturlandskapsordningene i landbruket i Tyskland og Storbritannia. (Fra prosjektet Cultural resistance to European agricultural policy: a cross-cultural comparison between the UK and Germany.)

Fra 1999 til 2000 arbeidet han ved Kingston University, London, hvor han så på utviklingen av store kommersielle gårder i den sørøstlige delen av England. I 2000 reiste han til Skottland for å arbeide ved Macaulay Land Use Reserach Institute, og dro tilbake til hjemlandet New Zealand i 2007. 
I dag jobber han, i tillegg til engasjementet ved Bygdeforskning, ved the Centre for the Study og Agriculture, Food and Environment (CSAFE) ved University of Otago, Dunedin, New Zealand.

Burton var gjesteforsker ved Bygdeforskning i 2008, og hans nåværende engasjement har en varighet på tre år. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.