Forskerne skal blant annet se på organisering og utviklingsmuligheter i Blilyst. Evalueringen vil inngå som en del av vurderingen om en eventuell videreføring av programmet.

Fra Blilysts arbeidsutvalg har Bygdeforskning fått i oppdrag å gjøre en evaluering av utviklingsprogrammet Blilyst. Blilyst er et samarbeid mellom åtte innlandskommuner i Sør-Trøndelag, Rindal i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Blilyst startet opp sitt arbeid i 2003.

Hovedmålsettingene med Blilyst er å øke attraktiviteten til regionen basert på verdier som “å ville”, “å våge” og “å vokse”. Satsingsområdene fra 2007 til 2010 er omdømmebygging/tilflytting, ungdom og entreprenørskap, næringsutvikling og opplevelser og desentralisert utdanning.

Bygdeforskning skal i sitt arbeid se på gjennomføringen av den siste perioden i programmet (etter 2006), vurdere om arbeidsmåter og organisering oppfattes som relevant og riktig hos de aktuelle samarbeidspartene, og antyde noen videre utviklingsmuligheter for programmet.

Arbeidet skal være gjennomført i midten av november 2009, og vi inngå i Blilysts vurderinger om en eventuell videreføring av programmet.

Kontakt Bygdeforskning:
Frank Egil Holm
E-post: frank.egil.holm@ruralis.no
Tlf: 73 59 89 69

Kontakt Blilyst:
Prosjektleder Steinar Skjerdingstad (evt. Ordfører Erling Lenvik, Midtre Gauldal) 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.