9. desember arrangeres seminaret ?Å se over eiendomsgrensene ? samarbeidsløsninger for skogeiere til beste for eierne, skogbruket og samfunnet?? Dette er det første av tre seminar tilknyttet forskningsprosjektet ?Fra ti til en?.

I prosjektet ?Fra ti til en ? eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket? studeres samarbeidsløsninger og organisering som utløsende faktor for aktivitet på skogeiendommene. ?Fra ti til en? er et følgeforskningsprosjekt. Forskere fra Norsk senter for bygdeforskning og Norsk institutt for skog og landskap skal følge fire samarbeidsprosjekt som aktører i kystskogbruket driver. På bakgrunn av det skal en beskrive forhold som fremmer og hemmer bruk av slikt samarbeid, vurdere nytten og omkostningene, samt utlede de praktiske løsningene og betydningen for norsk skogbrukspolitikk. For mer informasjon om ?Fra ti til en?, se her.

her.

?Melding om kystskogbruket? kom i 2008, og forskningsprosjektet ?Fra ti til en? er en del av Kystskogbrukets oppfølging av denne. Meldingen er behandlet politisk i alle ni kystfylkene, og alle slutter seg til eller tar meldingen til orientering. Meldingen peker på behovet for å utvikle en skogeierpolitikk med målsetting om å aktivisere de små skogeiendommene gjennom å vektlegge veiledning, forskning, virkemidler, organisering m.m.

På seminaret ?Å se over eiendomsgrensene? skal det først og fremst høstes av andres erfaringer fra samarbeid over eiendomsgrensene. En vil gå bredt inn i samarbeid i forhold til utmarkssatsinger og dypt inn i skogbruksprosjektet Holsmoen, Oppdal. Forsker Gro Follo vil gi et mer oppsummerende blikk på tidligere samarbeid i skogbruket, og professor Reidar Almås vil sette problematikken inn i et helhetlig bygdeperspektiv.

Seminaret arrangeres på Stokke Gård på Stjørdal. Det er åpent for alle og relevant for samtlige som er opptatt av temaet.

For påmelding og mer informasjon, se sak hos Kystskogbruket.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.