I en artikkel i Norsk Geografisk Tidsskrift ser Svein Frisvoll og Johan Fredrik Rye på hvordan regionale initiativ bør håndteres for å skape anerkjennelse og identifikasjon blant den allmenne befolkningen.

Mange kommuner har forsøkt å finne interkommunale/regionale løsninger på utfordringene de står overfor i tjenesteproduksjon og næringsutvikling.
Dette føyer seg inn i en internasjonal tendens hvor bl.a. politikk og offentlig tjenesteproduksjon organiseres på nye geografiske nivå. Disse nye regionale organisasjonene ledes ofte av en politisk utnevnt elite med ansvar ovenfor eierkommunene. 
Artikkelen undersøker hvorvidt slike regionale initiativ også krever at den allmenne befolkningen anerkjenner og identifiserer dem. Frisvoll og Rye finner at de regionale arkitektene må ta høyde for at regionalisering ikke bare er en geografisk prosess, men også en asymmetrisk sosial prosess om de nye regionale organisasjonene skal bli varige og slagkraftige. Om ikke også velgerne anerkjenner og identifiserer seg med de regionale tankene til kommunens politiske ledere, er sjansen stor for at de mister moment og svinner hen til å bli ?tannløse? arenaer hvor kun ?ja-saker? alle kan enes om, utøves. Om initiativene på å finne løsninger på tvers av politiske og administrative grenser skal kunne bli slagkraftige, må det med andre ord etableres arenaer hvor den allmenne identifiseringen kan dyrkes ut over logoer og slagord. 

Les mer om Norsk Geografisk Tidsskrift her. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.