En ny rapport om Blilyst viser at samarbeidsprosjektet både er godt designet og godt gjennomført, men at det ligger flere utfordringer i den eventuelle videreføringen av programmet.

Blilyst er et samarbeid mellom åtte innlandskommuner i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Rindal i Møre og Romsdal. Bygdeforskning har i rapporten ? – Hva nå, Blilyst >>>?? sett på kvaliteten på gjennomføringen av Blilyst i perioden 2006-2009 og vurdert en eventuell videreføring av programmet. 

Av Blilysts utfordringer pekes det på at entusiasmen hos de som mest involverte i programmet bør heves og at samarbeidet må konsolidere sin rolle i et stadig mer uoversiktlig landskap for regionalt utviklingsarbeid. Forskerne finner også at det største potensialet for varig verdiskaping kan utløses gjennom en enda sterkere integrering av Blilysts arbeidsmåter i de ulike deltagerkommunene, samt i en tettere oppfølging av de enkelttiltak som støttes gjennom Blilyst. 

Grunnlaget for Bygdeforsknings vurderinger er saksdokumenter i programmet, statistikk på befolkningsutvikling og næringsetableringer, og intervjuer med drøyt 30 personer som er tilknyttet programmet. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.