Gro Follo og Reidar Almås var sentrale bidragsytere da aktørene i Kystskogbruket arrangerte et seminar i Stjørdal før jul.

Follo og Almås deltok på seminaret “Å se over eiendomsgrensene ? samarbeidsløsninger for skogeiere til beste for eierne, skogbruket og samfunnet?” den 9.desember. 

Her la professor Reidar Almås frem det han mener er trekk ved den nye skogeieren: yngre eller middelaldrende, kvinne eller par med høg profesjonalitet utenom landbruk, mestrer PC bedre enn motorsag, lav andel av inntekt fra skog og gårdsdrift, stolt av å eie skog og er positivt innstilt til fellesløsninger. Almås spurte også hvordan skognæringa kan nå disse nye skogeierne, noe som er et poeng som står sentralt i et prosjekt hvor Bygdeforskning er involvert. I “‘Fra ti til en’ ? eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket? skal forskerne se på samarbeidsløsninger og organisering, og vurdere dette som utløsende faktor for aktivitet på skogeiendommene. 

Gro Follo, prosjektleder for ?Fra ti til en?, presenterte prosjektet. I prosjektet inngår fire feltprosjekt som drives av kystskogbruket. Her skal en prøve ut ulike former for samarbeid mellom skogeiere i kystskogbruket. Alle feltprosjektene presenterte seg under seminaret, som også var oppstartsseminar for “Fra ti til en”. Bygdeforskning samarbeider med Norsk institutt for skog og landskap i prosjektet, og forskerne skal følge de fire feltprosjektene. 
Follo la også frem erfaringer fra andre eiendomsoverbyggende samarbeid. Hun presenterte flere relevante eksempler som forskerne og brukerne kan dra veksler på i det videre arbeidet. 

Last ned PDF av foredragene hos Kystskogbruket.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.