Prosjektet ?Villrein, ferdsel og tekniske inngrep i Dovre-Rondane-regionen? har som hovedmål å studere effekter av ferdsel og tekniske inngrep på villrein i dette området.

Prosjektet innebærer en storstilt kartlegging av villreinens arealbruk og ulike brukergruppers ferdsel i området. Forskerne vil studere brukstradisjonene og dokumentere den praktiske, økonomiske og rekreasjonsmessige betydningen i Dovre- og Rondaneregionen. 

Det er særlig grunnlaget for den økonomiske verdiskapningen i dag forskerne skal se nærmere på, og dette vil ses i sammenheng med hvilket potensial og muligheter som finnes for endringer og erstatninger for den tidligere bruken av disse fjellområdene. Forskerne vil vektlegge koblingen mellom den biologiske og menneskelige dimensjonen og de problemene som oppstår i avveiningen mellom bruk og bevaring. 

Bygdeforsknings delprosjekt
?Villreinprosjektet? er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning, Norsk senter for bygdeforskning og Norsk villreinsenter. Prosjektet består også av et interimsstyre med representanter fra de viktigste brukerne og forvaltningsaktørene. 
Bygdeforsknings studie vil ta utgangspunkt i at området ikke er ?urørt natur?, men at det har en brukshistorie. Det innebærer at menneskers og villreinens bruk har endret seg og tilpasset seg endrede forutseninger. Den overordnede målsetningen for denne studien er å undersøke potensialet og begrensningene for videre endringer og tilpasninger fra menneskenes side, først og fremst forstått som lokalsamfunn og andre aktører som er i berøring med Snøhetta-området.

Bakgrunnen for prosjektet er et initiativ fra Villreinnemda for Snøhetta og Knutshø og Stortingets energi- og miljøkomites uttalelse om at det bør gjennomføres en kartlegging av villrein, friluftsliv og næringsutvikling basert på ulike scenarier ved tilbakeføringen av Hjerkinnanleggene. 

Sluttrapporten vil foreligge innen utgangen av 2012.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.