Bygdeforskning skal gjennomføre en spørreundersøkelse rettet mot prosjektledere i Småsamfunnssatsingen og BLEST- programmet.

Formålet med undersøkelsen ?Prosjektleder KDU? er å finne ut hvordan prosjektlederrollen har vært utformet og hvordan kunnskapsoverføring i prosjektene kan ivaretas. 

Småsamfunnssatsingen og BLEST-programmet er to tiltak i regi av Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken. Begge tiltakene har som formål å utvikle attraktive steder, lokalsamfunn og kommuner. I dag støtter Småsamfunnssatseingen omtrent 50 tiltak i Norge, og her har fylkeskommunale kontaktpersoner viktige roller i forhold til utvikling, iverksetting og oppfølging av de ulike tiltakene. BLEST-programmet gjennomføres i regi av Husbanken og er rettet mot tettstedsutvikling og byer med en inntil 15000 innbyggere. 19 kommuner er en del av dette programmet. 

Oppdragsgiver for ?Prosjektleder KDU? er Distriktssenteret KDU.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.