Mandag 15. februar gjester Mai Camilla Munkejord Bygdeforskningsseminaret. Foredraget bygger på hennes ferske avhandling om innflytteres stedsopplevelser i Havøysund og Vadsø. Munkejord vil også ta fatt i flere elementer som kan virke utelatt av samfunnsvitenskapen så langt.

Munkejord tok høsten 2009 doktorgraden på avhandlinga ?Hjemme i nord. En analyse av stedsopplevelser med utgangspunkt i kvinnelige og mannlige innflytteres fortellinger om hverdagsliv i Havøysund og Vadsø, Finnmark.? Analysen tar blant annet utgangspunkt i sør-nord-dimensjonen og kyst-innland-dimensjonen.
Foredraget bygger på den ferske avhandlingen og Munkejord tar fatt i flere elementer som kan virke utelatt av samfunnsvitenskapen så langt.

Mai Camilla Munkejord har publisert flere artikler som tematiserer det gode liv i distriktet, diskurser om ruralitet generelt og nordlig ruralitet spesielt, innflytting og kjønn.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.