Skjer det en endring i hvordan kvinner og menn "gjør" kjønn når de går over fra tradisjonell gårdsdrift til gårdsturisme spør Berit Brandth og Marit S.Haugen i en ny artikkel publisert i Signs: journal of women in culture and society.

Brandth og Haugen har gjennom casestudier av gårdsturisme-bedrifter sett på både forventninger og realiteter i den nye arbeidssituasjonen i forhold til kjønn. 

Det segmenterte arbeidet og den ulike statusen som menn og kvinner har i det tradisjonelle landbruket, er velkjent fra forskning. I de analyserte gårdsturisme bedriftene synes imidlertid dette bildet å være mindre tydelig. Her er kvinner ledere, og menn deltar i renhold, matlaging og omsorgsrelaterte oppgaver for gjestene. Pragmatismen i landbrukssektoren setter på denne måten også sitt preg på kjønn innen gårdsturismen. Dette gjøres imidlertid på en måte som i liten grad rokker ved den symbolske betydningen av kjønn. Det symbolske skillet mellom “utendørsarbeid” og innendørsarbeid” spiller også her en avgjørende rolle for stabiliteten i kjønnsrelasjonene. 

Artikkelens tittel er “Doing farm tourism: the intertwining practices of gender and work”. Den er en del av prosjektet “Naturbasert gårdsturisme” og ble publisert i Signs: journal of women in culture and society, 35, nr. 2, 2010. . 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.